Současní ruští dramatikové se snaží co nejvěrněji zachytit život ve všech jeho podobách.

Technika verbatim
Verbatim znamená latinsky „doslovně“ a tato technika vznikla v londýnském divadle Royal Court, které se zaměřuje na současné drama. V Rusku se o technice verbatim dozvěděli díky workshopům, které vznikly ve spolupráci s výše zmíněným divadlem. Pevně stanovená technika, kterou by měl každý tvůrce dodržovat, jasně odlišuje verbatim od dokumentárního divadla. Postup je následující: dramatik si vybere téma a najde skupinu lidí, které se toto téma týká. Pak s nimi natočí rozhovor na diktafon. Z nahrávky vymaže svůj hlas a z výsledných monologů poskládá dramatický text. Pro co nejvěrnější zachycení osobnosti zpovídaného člověka dramatik nepozměňuje jeho odpovědi a snaží se zachovat rytmiku mluvení a dokonce i řečové vady.

Život plný sraček
Autoři pracující pomocí techniky verbatim si většinou vybírají sociálně ostrá témata. Píší příběhy narkomanů, kriminálníků a bezdomovců. Naléhavost a naturalistická otevřenost dramat často přináší nepochopení ze strany ruských divadelních kritiků, kteří si myslí, že divadlo by mělo povznášet na duchu a neurážet náš pohled na svět – na který se však často díváme skrze růžové brýle.
Divadelní hry verbatim obsahují ještě jeden prvek, který mnohým ruským kritikům nedá spát – nenormativní jazyk. Je pravda, že v dramatech se vyskytuje ohromné množství sprostých slov. Je však jasné, že nejsou samoúčelná, protože se do hry dostávají skrze zpovídané osoby a dotvářejí celkovou atmosféru.

Teatr.doc
Teatr.doc je název divadla, které bylo založeno v roce 2002. Díky nezištné pomoci mnoha divadelníků byl sklep v centru Moskvy přetvořen na komorní divadlo. Během 8 let existence si Teatr.doc vytvořil slušnou diváckou základnu – tedy sál s kapacitou maximálně 50 lidí, který je většinou plný. Divadlo je důležitým centrem současného divadla v Rusku. V jeho prostorách se pořádají nejen verbatim divadelní představení, ale také promítání filmů, diskuze o současném ruském dramatu a workshopy – mimo jiné již zmíněná dílna divadla Royal Court.

Dramata verbatim
- „Zločin Strasti“ (Prestuplěnije strasti) Galiny Syňkiny pojednává o zločinech, jejichž motivem byla láska.
- Pro tvorbu divadelní hry „Pod tlakem“ („Cejtnot“) zpovídali dramatička Jekatěrina Sadur a režisér Georg Ženo vojáky válčící v Čečně.
- M. Kuročkin a A. Rodionov napsali drama „Bezdomovci“ („Bezdomnyje“).