Letošní festival TANEC PRAHA poskytl divákům nezapomenutelný zážitek. Na scéně pražského Hudebního Divadla Karlín představila Jasmin Vardimon svěží, vtipné a působivé představení Yesterday.

Ekosystém těla
Yesterday je kompilací několika předešlých děl izraelské choreografky Jasmin Vardimon, čemuž odpovídá struktura i výrazové prostředky choreografie. Představení je složeno z jednotlivých epizod, které na sebe dějově nenavazují. V díle se vynořují pocity, zážitky a názory, které tvůrkyně posbírala za posledních deset let.

Hlavním jmenovatelem choreografie Yesterday je lidské tělo a reflexí jeho projevů vznikly jednotlivé části představení. Zápas dvou tanečníků byl názornou ukázkou, jak se zbavit nemoci. Postupně nabíral stále brutálnější podobu muž smýkal se ženou a házel ji na zem z dvoumetrové výšky, k čemuž dodával, že nemoc se musí z těla postiženého vymlátit za každou cenu. Křehkost vnitřního světa člověka byla symbolizována předpovědí počasí promítaného na tělo tanečnice.

Děsivější notu Jasmin Vardimon naladila, když po ladném sólu muže v růžových ponožkách přišel drsňák s megafonem. Jeho směšně působící prohlášení, že muž by neměl nikdy tancovat na veřejnosti, přerostlo v hesla diktátorů – všichni lidé mají právo na individualitu, pokud budou stejní. Muž pozvedl vlajku a připojili se k němu jeho následovníci. Na jevišti povstala bezrodá masa lidí, kterou vůdce řídil pomocí vlajky a jejichž bezvládná těla připomínala kus hadru.

Nic není příliš
Mimo téma lidského těla, celé představení propojuje také pojízdný panel, za kterým tanečníci mizí a zpoza kterého se náhle objevují. Využívání videa není samoúčelné. Nejvýraznějším prvkem jsou čáry připomínající zrnění v televizi, jež evokují prostoje v mysli mezi jednotlivými vzpomínkami, nebo nepopsaný list papíru, který předchází nové kapitole.

Z prostředků nových médií je na pódiu využit rovněž laser, kterým jeden tanečník psal na panel. Objevující se slova souvisela s nejdůležitějšími projevy lidského ducha jako je například láska. Avšak jak se nenadále objevovala, tak i mizela, jako mizí city v lidských srdcích.

Pestrost se objevuje také v tanečních kreacích. Ladné pohyby současného tance jsou okořeněny kopy vypůjčenými z bojového umění. Sitcomy připomínající mini příběhy jsou prodchnuty pohybovým divadlem.

Představení kombinující takové množství výrazových a technických prostředků se zdá být odsouzeno k nezdaru z důvodu ztráty původního smyslu ve změti efektů. Jasmin Vardimon a její taneční soubor však přesvědčil o opaku. V případě, že je k dispozici jasný scénář, výborní tanečníci a v neposlední řadě dostatečný kapitál, může vzniknout kvalitní efektní vystoupení, které potěší jak tance znalé, tak i diváky, jež vidí taneční představení poprvé.

Ukázka z představení Yesterday

http://www.youtube.com/watch?v=f5AGwNDkRX4