Program v brněnském KUMSTu tvoříme v oborových měsících kreativních průmyslů, a teď přichází na řadu hudba.

Už 4. dubna v 18 hodin se oborové měsíce hudby otevřou výstavou PřístavVlna KUMST, která spojí tři multimediální umělce: Martina Marka, Polinu Khatsenko a Jiřího Suchánka, kteří zkoumají přístupy práce se zvukem v kontextu využívání různých médií pro zaznamenávání – charakteristické různými přesahy, volbou materiálů, tvůrčích kanálů a formou zprostředkování. Výstava si klade za cíl propojit výzkumný přístup ke zvuku s dalšími aspekty hudební produkce, protože navazujeme programem vzdělávacím a inspiračním. Výstava potrvá do 28. dubna
.
Hudba a právo? Ano! Odborníci na problematiku licencí a autorského práva z kanceláře Štaidl-Leška ve čtvrtek 13. dubna v 17 hodin odpovědí na všechno. Zastupují totiž jak řadu labelů a kolektivních správců (OSA, INTERGRAM, SOZA), tak i interprety a hudební nakladatele. Na následné afterparty uslyšíte satirické texty od dua Jelení lawyers.
Ve čtvrtek 20. dubna multimediálním experimentátor Jiří Suchánek v talku představí přístupy k následující hudební performanci, která je syntézou zvuku a videa s přesahy do pečlivě konstruovaných technologických experimentů. Programu předchází komentovaná prohlídka výstavy, začínáme v 18 hodin.

Inspiraci přinese Pavel Klusák a Karel Veselý. Podíváme se na to, jak popkultura, a s ní spojený pojem úspěchu, proměňuje. „Co je pro různé hudebníky úspěchem?“ ptá se Pavel Klusák a otevírá tak otázku povolání hudebního publicisty a jeho pozorovatelské role. „Povolání hudebního novináře je intelektuální dobrodružství někde mezi archeologií a futurologií,“ dodává Karel Veselý. Přijďte si poslechnout dva hudební publicisty, 26. dubna od 17 hodin, ve formátu sdílení zkušeností v propojování světa hudebníků a posluchačů.

flash text: Tamara Pavlechová

KUMST
Údolní 19, Brno