Máte kapelu a píšete si vlastní skladby? Vadí vám nenávist a násilí v reálném životě i na internetu? Chcete s tím něco udělat? Výzva SLOŽ TO! vám dává možnost se vyjádřit.

HateFree Culture vyhlašuje otevřenou výzvu pro sólové i skupinové (zejména začínající) hudební interprety. Hledá skladby, které reflektují témata, jako je rasismus, xenofobie a násilí z nenávisti, ale také pokojné vzájemné soužití a respekt vůči příslušníkům menšin, subkultur nebo jiných sociálních skupin. Skladby by měly mít potenciál téma citlivě otevřít, tlumit napětí a konflikty ve společnosti a přispívat k dobrému soužití.

Výzva SLOŽ TO! je součástí celo­státního projektu HateFree Culture (www.hatefree.cz), který reaguje na dlouhodobý nárůst negativních postojů vůči některým skupinám obyvatel ČR – Romům, muslimům, cizincům a dalším menšinám – a zvyšující se toleranci vůči radikálním a násilným řešením.

Třem vybraným z vás natočí HateFree Culture singly v nahrávacím studiu a pomůže s jejich šířením různými kanály – dle možností a uvážení. Vítězi, projekt HateFree Culture natočí profi videoklip (jeho autorem bude studio Družina), který premiérově uvede TV Óčko na podzim 2015. Vítězné skladby se pak stanou součástí HateFree Culture a řady jejích aktivit na sociálních sítích a v médiích. º


Slož to!
termín přihlášek: 31. 7., e-mail: song@hatefree.cz
termín vyhlášení výsledků: první polovina září 2015

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.

Podmínky pro přihlášení do výzvy Slož to!
– Přihlášené skladby by měly reflektovat témata jako vzájemné soužití různorodých skupin a respekt nebo naopak nenávist, násilí, xenofobie, násilí z nenávisti atp.
– Přihlášené dílo musí být výsledkem tvůrčí činnosti autora nebo kolektivu spoluautorů – přihlášený interpret musí mít k dílu veškerá autorská práva.
– Zájemci o účast v projektu se mohou přihlásit od 3. 6. do 31. 7. 2015.
– Účastníci výzvy musí být starší 18 let (účastníci mladší 18 let musí spolu s přihláškou dodat souhlas rodičů s jejich účastí v projektu).
– Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit přihlášená díla, která nesouvisí s tématem výzvy nebo podněcují k násilí, netoleranci a extremismu apod.
– Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny přihlášené skladby.
– Účastníci výzvy nemusí být občany ČR.
– Skladby musí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
– Každý interpret (sólový nebo skupina) může přihlásit maximálně 5 skladeb.
– Přihlášení děl do projektu probíhá pouze elektronickou formou – a to na e-mail song@hatefree.cz
(v případě větších souborů je možné poslat je přes některou z virtuálních úschoven, žádný ze souborů však nesmí přesahovat 20 MB). Uchazeč zašle hudební soubor s nahrávkou přihlášené skladby (ve formátu WAV nebo MP3). Součástí přihlášky musí být název každé z přihlášených skladeb, rok jejího vzniku a její krátká anotace, která mimo jiné vysvětlí její vztah k tématu výzvy,
a v neposlední řadě uchazeč připojí text písně.
– Účastníci dávají registrací souhlas se zpracováním osobních údajů.
– Registrací zároveň souhlasí s bezplatným užitím díla pro propagační účely výzvy Slož to!. Současně souhlasí v případě výběru díla s jeho bezplatným užitím pro natočení videoklipu a singlů, které budou dále v souvislosti s HateFree Culture propagovány v online prostoru a médiích.
– S autory vybraných skladeb bude podepsána smlouva.
– O výběru děl bude rozhodovat odborná komise složená ze známých interpretů, členů týmu HateFree Culture a zástupců TV Óčko. Komise rozhodne nejpozději do konce září 2015.autor: Lukáš Houdek