České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, se v loňském roce zapojilo do čtyřletého mezinárodního projektu CELA (Connecting Emerging Literary Artists), jehož cílem je vzdělávat, propojit a představit na evropském literárním trhu začínající autory a překladatele z deseti evropských zemí. Projekt je financovaný programem EU Kreativní Evropa.

Ve třetím lednovém týdnu se tři vybraní čeští autoři/autorky, Anna Beata Háblová, Lucie Faulerová a Ondřej Macl, v Bruselu setkali s překladateli a překladatelkami z Belgie, Itálie, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Srbska a Španělska, kteří pracují na překladech ukázek z jejich tvorby. Zároveň mělo devět českých překladatelek a překladatelů možnost se seznámit se zahraničními autory a autorkami textů, na nichž pracují, a diskutovat s nimi problematická místa, což byla často zajímavá zkušenost:
„Byla jsem ráda, že nám autoři pověděli něco o sobě, o svém zázemí, o kontextu, ve kterém vznikaly jejich knihy. Setkání s nimi mi moc pomohlo v nahlížení na jejich texty a určitě se teď budu snažit i o jejich propagaci v ČR,” říká Martina Kutková, překladatelka ze španělštiny.

Všichni pak společně absolvovali řadu přednášek a workshopů, které měly seznámit posluchače s knižním trhem a literárním provozem v daných zemích nebo například pomoci se (sebe)prezentací. Projekt totiž pracuje s myšlenkou, že překladatelé a autoři dnes nemohou být pouze tvůrci, ale měli by se stát také agenty, organizátory akcí nebo performery.

text: Tereza Kuglerová