Se změnou názvu a otevřením muzea se instituce rozhodla přistoupit i ke kompletnímu rebrandingu a soutěži na novou vizuální identitu, která proběhla na podzim roku 2019. Vítězné studio 20YY Designers představilo silný koncept vizuální identity, jehož podstatou je nápadité využití autentických materiálů z archivů instituce a jejich propojení s jazykem dnešní komunikace.

Vizuální identita muzea se snaží reflektovat jeho náplň: proměnná forma vizuálního systému dává možnost hravé práci s hledáním nových kontextů a významů. Přenáší různorodé emoce či vzpomínky; od kurátorsky precizního výběru po náhodné shluky přídavných jmen, sloves a citoslovcí s odkazem na dada. Tento „živý“ archiv je jak textový, tak obrazový (v budoucnu také zvukový a digitální). Umožňuje vytváření nových obsahů, zapamatovatelných hesel a zkratek, což se promítá do celé vizuál­ní identity. V neposlední řadě ukazuje fragmenty literatury v její výtvarné podobě – dobové typografii a ilustraci.
„Považujeme za důležité, aby Muzeum literatury komunikovalo svébytnou výtvarnou formou, neboť dnešní stav veřejného prostoru přímo vybízí k práci s textem a jeho významem,“ objasňuje koncept nové vizuální identity Adam Macháček, 20YY Designers.

Muzeum literatury je jedinou českou institucí, která bude prezentovat historii a současnost literatury. Ani ve světě není podobný koncept muzea úplně obvyklý: literární muzea se zpravidla věnují pouze vybrané osobnosti nebo jinak omezenému literárnímu okruhu. Tuto unikátnost podtrhne i nová expozice a sídlo v Petschkově vile v Bubenči z roku 1930, která od roku 2017 prochází rekonstrukcí. Nově připravovaná expozice představí téměř tisícovku vzácných exponátů v deseti sálech. Součástí muzea bude i kavárna, programový sál, studovna, odborná pracoviště a rozsáhlá zahrada. Více na nových webových stránkách www.muzeumliteratury.cz.

text: Aneta Křižková