Spolupráce, spolupůsobení, vzájemná inspirace. Typ součinnosti, kdy je výsledný účinek vyšší než pouhý součet těch jednotlivých. Mnohožánrový festival Transforma již podruhé v jihočeském Táboře spojí nejrozmanitější kulturní činitele.

Kulturní svátek tentokrát nabude podoby čtyř po sobě jdoucích víkendů plných rozličných činností. Obsáhnuta jich bude vskutku široká paleta – od vernisáží a koncertů přes letní kino až po sportovní klání.

Zapojena budou četná ohniska táborské kultury. Na návštěvníky tak čeká program nejen v prostorách bývalé trafostanice či elektrocentrály, ale také v kulturním centru CESTA nebo na samotném Žižkově náměstí. Mezi nejvýraznější lákadla festivalu se jistě řadí vernisáž site-specific instalace, která vzešla ze spolupráce Jana Hladila a projektu XYZ, zabývajícím se převážně light artem. Ta proběhne v zahajovací večer festivalu 25. srpna. Hned následující den bude přichystán mezinárodní alleycat – neformální cyklistický závod. Po jeho skončení bude na pořadu dne autorské čtení jedné z nejvýraznějších osobností současné české básnické scény – Jana Těsnohlídka mladšího. Víkend následující potom táborské náměstí TGM rozvíří tradiční skate session. Ještě ten večer bude historické centrum jihočeského města patřit králům rurálního rapu – čím dál větší slávy nabírajícímu uskupení Opak Dissu label. Na čtvrtek sedmého září je pro změnu nachystána komentovaná procházka s neúnavným podněcovatelem reflexe architektury Adamem Gebrianem. Zaměřena bude na palčivé téma architektura versus reklama.

Založení samotného festivalu vyplývá z několika propojených myšlenkových základů. Především je to touha spojit původce kulturního dění. S tím souvisí další cíle podněcující událost – zejména oživení regionu a celistvější rozvoj kultury i mimo její obvyklá centra. Nespornou výhodou podobných událostí je tedy rovněž pojímání starých prostor novým způsobem a jejich otevírání širší veřejnosti. V neposlední řadě potom Transforma vytváří místo pro dosud nepředstavené či málo viditelné projekty – hlavně nastupující hudební tvůrci tak budou mít možnost naplno využít svůj potenciál. Program by zároveň měl být natolik pestrý, aby zohlednil co největší množství charakterů možných návštěvníků.

A kulturní akce typu jihočeské Transformy nabízejí ještě jednu přitažlivou přidanou hodnotu – docela ryzí nezištnost své vlastní existence. Za výletem mimo hranice všedních dnů se do jedinečné atmosféry malebného Tábora můžete vydat od pětadvacátého srpna. º