Urban Dictionary. Kdo ho nezná? Všichni ostatní jistě znáte rčení roku 2010. GATE RAPE. Ti, kdo se v druhé půlce roku 2010 vydali do USA, si gate rape prožili na vlastní kůži. Doslova.

K významu sousloví gate rape podává Urban Dictionary lakonické vysvětlení spolu s možným způsobem použití. Gate Rape. The TSA airport screening procedure. My sister got gate raped at LAX. (LAX – Los Angeles International Airport). Samozřejmě se nejedná o nic jiného než o skenování lidského těla, případně zevrubné manuální prohlížení, které zahrnuje i přímé doteky oblastí, do kterých si většina z nás pouští jen vybrané jedince. Letištní personál v uniformách k nim ale zpravidla nepatří.

Na druhém místě se umístilo „that’s what BP said“. Společnost BP, původně British Petroleum, se proslavila bezchybnou údržbou ropných plošin v Mexickém zálivu. A co na to říká UD, tedy Urban Dictionary? „That’s what BP said“ is variant of „that’s what she said“. Instead of referring to sexual connotations, it is used to refer to spending a lot of money, making a mess, or fucking up very badly. Arose after the 2010 BP oil leak in the Gulf of Mexico.

X: It’s going to take me all day to clean this mess up.
Y: That’s what BP said!

X: I’m paying tonight. The sky is the limit.
Y: That’s what BP said!

A co se skrývá za „that’s what she said“? The most versatile joke on Earth.