Mark O´Rowe: Terminus
Studio Švandova divadla
Štefánikova 57, Praha 5
ne 23. 5. 20:00
180 / 120 Kč