Ödön von Horváth: Víra, láska, naděje
Divadlo Komedie
Jugmannova 1, Praha 1
út 21. 12. 20:00
300–132 Kč