ŽIŽKOV SOBĚ 2010
www.zizkovsobe.cz
Šapitó v parku u Viktorie Žižkov, Praha 3
2.–9. 6.
50 Kč