Amanida Persecussion Group
Nový sál Pražské konzervatoře
Na Rejdišti 1, Praha 1
út 17. 5. 20:00
100 (pro studenty zaregistrované na Facebook stránkách Pražského jara) / 500 Kč