Adolf Wölfli – Stvořitel Universa
GHMP – Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské nám. 1, Praha 1
22. 2.–27. 5.
út–ne 10:00–20:00
120 / 60 Kč