Bienále mladých ZVON 2010
GHMP – Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské náměstí 13, Praha 1
30. 6.–3. 10.
út–ne, 10:00–18:00
120 / 60 Kč