Autorem fotografií je zde stroj a tudíž nevznikají žádné autorské vazby, i když je výsledkem jeden z nejvíce napadaných a poškozovaných subjektů. Dále je obsah fotografie zcela závislý na autorovi, i když je předpokladem, že se bude jednat o formální portrét. Tudíž nikdo neschvaluje jakýkoli, i třeba nezákonný, obsah, který tak může vzniknout. A v neposlední řadě je to zároveň i stroj na potenciální umělecká díla.

Někdo si možná všiml i drobného lingvistického vtipu – photoautomat se škrtnutím písmen „h“ a „o“ stává jakousi nádobkou, do které člověk může vstoupit.