London Twelve / Současné britské umění
GHMP – Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské nám. 13, Praha 1
29. 6.–23. 9.
út–ne 10:00–18:00
120 / 60 Kč