Autorská kniha nazvaná Příběhy laku představuje jedinečný malířský materiál a užitou techniku umělce Milana Housera v podobě laku, pigmentu a barviva na plátně. Kniha je především obrazovým příběhem s přiloženým katalogem a závěrečným rozhovorem umělce s teoretikem výtvarného umění.

Malíř Milan Houser pracuje s originální technikou, díky níž jsou jeho díla mimořádná a na první pohled jasně rozpoznatelná. Jedná se o speciálně upravené a vyčištěné laky, do nichž Houser následně přidává různé materiály jako například pigmenty, barviva, namleté kovy či luminiscenční materiály. Posléze v ateliéru do laku podle potřeby ještě navíc přidává změkčovadla, zvláčňovadla a další přísady. Jedná se o složitý, ale pozoruhodný proces, který může trvat až dva roky.


Jiná dimenze uměleckého díla
První část knihy provází Houserovými experimentálními velkoformátovými barevnými díly. Sám autor nikdy přesně netuší, jak bude výsledný obraz nakonec vypadat. To se Houser dozví až po měsících či letech po prvním nalití laku. Jak v knize sám vysvětluje a uvádí: „Každý den může vypadat úplně jinak.“ V průběhu tvorby totiž záleží, jak se barvy sobě přizpůsobí a smísí. Obrazy tedy vznikají na základě vlastností a vzájemného působení užitých pigmentů, laků, rámů a pláten. Na plátno nanáší malíř lak v obrovské hmotě a naleje ho na padesát až sto vrstev, což pro představu dělá nějakých třicet až čtyřicet litrů materiálu. Díla jsou tak plná rozmanitých barev a textur. Kniha začíná zlatou oblevou připomínající částečky písku, jež následují stříbrné a měděné duny se třpytem. Následné tóny tyrkysové, ohnivě červené, fialovo-modré, hnědé a béžové, bílé, černé a výrazné růžové a zelené představují naprosto odlišné motivy a nuance substance. Všechna prezentovaná díla Milana Housera skrze tuto barevnou plochu předkládají úplně jiný svět fantazie. Obrazy představují prostorovou a tvarovou hru s pohybem a intenzitou světla a stínu a nabízí odlišné vnímání pohybu a plynutí času. Výsledkem pak je esteticky působivá malba ve dvourozměrné hmotě, která svým vzhledem i formou evokuje mnoho rozmanitých představ a zamyšlení.

Řízená náhoda
V další části knihy je na fotografiích zachycen způsob tvorby uměleckého díla Milana Housera. Publikace rovněž nabízí částečný pohled do zákoutí malířova ateliéru, v níž jsou zobrazeny papírové krabici podpíraná velkoformátová díla, po zemi roztroušené plechovky od barev a od laků. Fotografie také nápaditě zachycují stékající barvy po stranách plátna, mísení barev, nalévání laků z plastových odměrek, míchání karmínově rudé barvy v kontrastním čistě bílém hmoždíři či vpichování pigmentu obsaženého v injekční stříkačce do plátna. Pro Housera je charakteristické vymýšlení nových metod a téměř až hraní si s díly. Jde mu o pochopení fyzikálních a chemických procesů, jež probíhají v jeho dílech a současně jejich využití při samotné tvorbě uměleckého díla. Experimentuje, pracuje s materiály, které nejsou pro vysokou výtvarnou kulturu zcela běžné a tradiční, což činí jeho díla ještě nápadnější. Houser v knize rovněž popisuje svou metodu práce postupného nalévání laků na plátno, kdy čeká na samotné míchání barev, což pojmenovává „řízená náhoda“, jelikož ví, že k tomu dojde, ale výsledky jsou vždy trochu odlišné. Houser si také posléze vytváří ke každému dílu jakýsi rodný list, kde si zaznamenává informace o daném obrazu jako jsou použité materiály a postup práce.

Hloubka, prostor, objem
Knihu na konci uzavírá rozhovor teoretika výtvarného umění Tomáše Pospiszyla s Milanem Houserem o jeho tvorbě. Rozhovor je proveden kromě české verze také v angličtině a francouzštině. Houser si jako svůj jedinečný malířský materiál zvolil lak, díky němuž svá díla modeluje a obaluje, experimentuje s nimi a okázale i nenápadně předvádí nečekaně skrytou hloubku, prostor a objem. Přidáváním různorodých ingrediencí se složení a konzistence laku nečekaně mění a Houser tak proměňuje a prozkoumává nové interakce jednotlivých vrstev. Houserova umělecká díla tak představují proměnlivé a nestálé lakové kaluže, nicméně jedná se o důmyslnou geo­metrickou abstrakci pohlcující realitu.

Milan Houser: Příběhy laku
Nakladatelství VUTIUM
Brno, 2020, 168 s.