Obrazy a předobrazy
GHMP – Městská knihovna
Mariánské nám. 1, Praha 1
út–ne 10:00–18:00
18. 9.–17. 11.
120 / 60 Kč