Tomáš Svoboda: 25 slov za vteřinu
GHMP – Staroměstská radnice, 2. patro
Staroměstské nám. 1, Praha 1
13. 7.–18. 9.
út–ne 10:00–18:00
40 / 20 Kč