La Película
Festival španělských filmů
Kino Světozor
Vodičkova 41, Praha 1
15.–20. 2.
100 Kč