Geniální vystoupení Anny Wágnerové
večer poezie básnířky, dramatičky a astroložky Beatrice Landovské
Galerie Montmartre
Řetězová 7, Praha 1
st 4. 9. 19:00