Jakub Janovský (* 1984) se narodil v Jihlavě. Studoval v Ateliéru kresby u prof. Jitky Svobodové a akad. mal. Jiřího Petrboka na pražské AVU. V jeho pracích lze pozorovat výrazný přístup k médiu kresby. Jeho až anarchisticky svobodné tvarování tohoto média utváří autorský rukopis. Vytváří nástěnné a intervenční kresby, instalace, videa i tetování. Propojuje rozličná vizuální východiska a výtvarné postupy jako obrysovou kresbu, do které zasahuje kombinovanou technikou. Zdůrazňuje tak téma vizuálního sdělení a akcentuje jeho výraz. Obsahově se Janovský věnuje nepříjemným společenským tématům a tabu. Odráží tak člověka v jeho temných stránkách egoismu, bezohlednosti, pýchy nebo narcismu. Pokračuje k rituálním motivům, násilí nebo ideologiím. Obrazy jsou úderné a obsahově zneklidňující. Rozpoznatelný obsah je skrze svou formu důrazně sdělován. ∞