Měsíc autorského čtení
host: německojazyčná literatura
Brno / Košice / Ostrava / Wroclaw
1. 7.–3. 8.