V opavském Obecním domě právě probíhá výstava sochařky Pauliny Skavové. Návštěvníka přenese do imaginárního prostoru lesů se smečkami loveckých psů, do mytologických příběhů, mezi bohyně, nymfy i havrany.


Lov, jako tradiční akt spojený s rituály k uctění zvířete, je kvůli své rozsáhlé mytologii a přirozené posvátnosti lesa a divočiny opakovaným námětem v umělecké tvorbě. Nepřestává vzrušovat svou kontroverzí, do které ho myšlenkové posuny společnosti dostávají. Nepřestává ani fascinovat skrze romantické představy o jeho minulých podobách. Lov dal ale také vzniknout mnoha zvykům a obyčejům dodnes udržovaným. Kromě získávání potravy pro biologické přežití, což bylo jeho primárním účelem, nese také háv posvátnosti a erotického napětí, kdy se lov stává symbolem interakce mezi mužem a ženou, erotickou přitažlivostí a nutnosti k přežití v rámci rodu. K tomu odkazuje i cyklus, ve kterém jsou torza a postavy ženy ozdobené antilopími nebo mufloními rohy naaranžovány jako lovecké trofeje. V době celosvětového hnutí MeToo působí cíleně provokativně a genderově nekorektně. Magii smrti a sexualitu – obojí nacházíme v různých podobách, propojeních a souvztažnostech ve výstavě Par Force, kterou připravil kurátor Jan Kunze. V díle Pauliny Skavové se dotýkáme něčeho podvědomého a archetypálního. Ozvěn dávných mýtu a legend, tragičnosti smrti, uctívání zvěře i lesa, kouzelných božstev, magických a osudových žen. Vydejte se pohlédnout panenské bohyni lovu Artemis do očí. Imaginární prostor pro lov je vám otevřen do 23. února v Galerii Obecního domu v Opavě.