Nová jména v české literatuře
seznamování s novými či doposud nezavedenými jmény v současné české literatuře
Dům čtení
Ruská 192, Praha 10
st 6. 3. 18:00