Jedno z divadel, které ještě před divadelními prázdninami otevře sál, je Divadlo Kámen. Vytrvalost a pevnost mu byla dána do základů, po neplánované pandemické pauze bude tedy opět možné zhlédnout inscenace S citem a Přesně 42 zubů.

Divadlo Kámen se v poslední době inspiruje výjimečnými díly současné literatury. Opětovně v červnu zahraje dvě takto orientované inscenace: S citem je hra inspirována nejnovějším románem Jáchyma
Topola Citlivý člověk a druhá, Přesně 42 zubů, vychází z románu Viktora Pelevina Svatá kniha vlkodlaka.

Režisér Petr Odo Macháček v nich neusiluje o doslovnou reprodukci literární předlohy a tou se nechává spíše volně inspirovat. Spolu s herci, mezi něž patří například Lucie Zachovalová, Zdeňka Brychtová nebo Vladimir Benderski, vytvářejí tak originální divadlo, které na knihy pohlíží z neobvyklých a – leckdy nečekaných – úhlů.

Inscenace Přesně 42 zubů, šíleně rychlá noční jízda doprovázená (ne)dobrovolnou exkurzí do obdivuhodně organizovaného výrobního závodu, abstraktním obrazem, totemickým rezavým výfukem, vytím a provedením 17 713 zázraků, bude ke zhlédnutí 4. června od 19.30 hodin.

Fragmentací a fragmentovaností mysli se zabývá hra S citem. Některých jejích repríz se účastní sám autor literární předlohy Jáchym Topol, který hru posléze doplňuje svým autorským čtením. Tomu bude tak i 19. června od 19.30 hodin.