Čeština pro azylanty
Kurz češtiny pro žadatele o azyl v ČR
Komunikační prostor Školská 28
Školská 28, Praha 1 – vstup průchodem
každé pondělí (červen–srpen) 15:00–18:00
vstup zdarma