Michael Delia / Kevin Nathaniel Hylton / Jez riley French
Jak vlastnoručně postavit hudební nástroje
Školská 28: Komunikační prostor
Školská 28, Praha 1
Vchod ve dvoře – vstup průchodem
18.–20. 11.
600 / 1000 Kč