Pěstuj Prostor / Foster The City
Mezinárodní workcamp – úpravy veřejného prostoru, sousedské akce pro širokou veřejnost
Plzeň
8.–20. 7.