Pro hudební geeky je to úplný ráj, ale portlandská Synth Library není jen výstavka a možnost vyzkoušet si více než dvě stě pozoruhodných a často velmi drahých syntezátorů, které projektu věnovalo čtyřicet výrobců. Je to zároveň politické poselství a snaha potírat stereotypy.

Spoluzakladatelkou Synth Library je hudebnice a lektorka Alissa DeRubeis, její ojedinělý projekt v současné době sídlí v prostoru umělecké neziskové organizace s galerií S1 v Portlandu ve státě Oregon. „Za projektem Synth Library se skrývá hlavně snaha vytvořit prostor pro učení, hraní, hudební tvorbu a zkoumání syntezátorů. Zaměřujeme se na organizování workshopů i další formy vzdělávání. Prostor je otevřen začátečníkům i pokročilým. Naším cílem je nabídnout dostupný program, který může obohatit celou komunitu hudebníků, ale i jednotlivce.“ I Alissi kdysi v jejím rozvoji pomohla nezisková organizace. Poté, co se v šestnácti letech odstěhovala od rodičů a začala se intenzivně věnovat hudbě, se díky organizaci Church of the Friendly Ghost dostala k organizování a kurátorování akcí i konstruování elektronických nástrojů.

„V roce 2014 jsem se odstěhovala do Texasu a začala pracovat pro firmu 4MS, která vyrábí euroroackové moduly, dostala jsem se tak i k modulárním syntezátorům a díky kolegům jsem se je naučila používat.“ V současnosti vede Alissa mnoho hudebně-technologických workshopů a spolu s dalšími dobrovolníky v Synth Library se věnuje třeba i skupinám žen a non-binary osobnostem se zájmem o elektronickou hudbu a hudební technologie. I přesto, že z historie známe mnoho průkopnic práce s hudebními i nehudebními technologiemi, čelí ženy i v současné době mnoha stereotypům, které jim často brání v rozvíjení hudebního talentu při práci se syntezátory i jinými „stroji“. Jako kdyby technika byla něco čistě mužského. Tento předsudek Synth Library s úspěchem vyvrací. „Myslím, že každé pohlaví by mělo mít možnost rozvíjet a užívat si své zájmy. Mě osobně vždy zajímaly různé technologie i nástroje. A považuji za důležité sdílet své znalosti a dovednosti spojené s nimi. Používala jsem je vždy k tomu, aby mi pomohly v dosahování mých záměrů a představ.“ V současné době se Alissa podílela také na padesátihodinovém hudebním streamu složeném pouze z příspěvků hudebnic, který zveřejnil festival organizovaný legendárními výrobci syntezátorů Moog.

V souvislosti s nutnou podporou hudebnic, které jsou stále, na poli technologií i na hudební scéně, marginalizované, připomíná Alissa výraznou afroamerickou myslitelku a básnířku Audre Lorde, která říkala, že potřeba a touha po vzájemné péči v kolektivu žen dokáže být až spásná. Právě v ní můžeme znovu objevit svou sílu. Podle Audre Lorde je to právě spojenectví žen, kterého se patriarchální svět nejvíce bojí. Projekt Synth Library za necelé tři roky fungování prokázal, že je velmi užitečný nejen pro hudební komunitu. Dnes ale některé úpravy v zákonech nutí portlandské neziskové organizace a kulturní prostory změnit způsoby svého fungování, a proto budou potřebovat najít další zdroje financování. Přispět na provoz i umělecké rezidence v Synth Library můžete v rámci kampaně na portálu GoFundMe.com. A pokud vás projekt zaujal, těšte se, v roce 2018 budete moci zažít něco podobného i v Praze. ∞


text: Mary C
Autorka je moderátorkou Radia Wave, hudební selektorkou a badatelkou, kulturní aktivátorkou.