La película
Přehlídka španělsky mluvené kinematografie
Kino Světozor
Vodičkova 41, Praha 1
14.–19. 2.
100 Kč