Na hranici stínu a jasu

Všude tolik se děje!
Tady do křoví dívá se pes,
tam jde do schodů muž,
nohy na stupně klade,
tam slečna čte si vývěsku.

Tramvaj v zatáčce skřípe,
racek poletuje nad řekou,
ze stromu padá list,
oharek doutná na chodníku.
Zástup padá na kolena,
náměstím doznívá povel.

Na hranici jasu a stínu
loutka drátky na okenici přichycena,
s větrem ožívá a tančí.

Leden

Ve skále vlci spí,
v krovu chrámu stříbrný střechýl
hlídá uhnízděné lelky.

Klouže chodník,
zelená sova tančí s krejčovskou pannou
před černými činžáky.
Strážníci na bruslích
rychle městem se ženou.

Na střeše náměsíčník,
ke své touze ruce vzpíná.
Z měsíce bílé lišky na něj se dívají.

Na řece plují šífy,
pod hladinou štiky stín.
Do skály vchází Magdaléna,
nikým neviděna.
Do noci svítí zlatý mech.

ze sbírky Nemocný měsíc (Odeon, 2022)