My z polární záře zrození
lépe hoříme
než zhášíme se
Naše skrytá podhoubí
prorůstají lesem

My z polární záře zrození
hůř tančíme
než vlníme se
Kanál kouřící nad ránem
nás odnáší k řece

My z polární záře zrození
lépe pod hlínou
než na dně
Neobýváme žádné území
budoucí ani dávné

Nikdy se nedostanu
do svého domu
ulice se propadají
nebo zatáčí jinam
Chodník ve tmě
schody do země

Nakonec zůstane
poslední dům
v přízemí bydlí dívka Alma
ve svém domku z hraček
Beránek boží na zahradě
kachní pracku okusuje

Nikdy se nedostanu
do svého domu
takže i mé jméno
je v Knize obsaženo
Pane nevíme kam jdeš
Jak můžeme znát cestu?

z knihy Čalouník