Robert Janda

VEZMU SE ZA ŽENU
Jsem
slepenec
semene
ještě že
jsi
smrti
se mnou
slinutá
nula
prsatá
RUB A LÍC
Co plná luna
neumí
utřít si půlky
lupením
VYSOKÁ HRA
Já jsem ten
co ty jsi zač
bubu bůh
nebo
haha vrah
vadí nevadí
pojď si hrát
výskat věčně
v pískovišti
SAMOVAZBA TĚLA
Jak to tedy je
tázáno
ozvěnou
odpověď
za pravdu
obojek
řetěz
za lež
ze sbírky Za vyplazený jazyk
Krásné nakladatelství, 2016

Tags: ,

Tomáš Přidal

My z polární záře zrození
lépe hoříme
než zhášíme se
Naše skrytá podhoubí
prorůstají lesem
My z polární záře zrození
hůř tančíme
než vlníme se
Kanál kouřící nad ránem
nás odnáší k řece
My z polární záře zrození
lépe pod hlínou
než na dně
Neobýváme žádné území
budoucí ani dávné

Nikdy se nedostanu
do svého domu
ulice se propadají
nebo zatáčí jinam
Chodník ve tmě
schody do země
Nakonec zůstane
poslední dům
v přízemí bydlí dívka Alma
ve svém domku z hraček
Beránek boží na [...]

Tags: ,

Daniel Hradecký

2023
Ke každé slabice dva svazky komentářů,
síň slávy jako skladiště přetržených nití,
poptávka po nedotčených územích,
kde to ještě není samá díra do světa.
Být jen básníkem,
jako jsou prý ostatní
jen lidmi,
jen dělníky,
jen otci rodin,
jen hlavami států.
Psát nemusíš nic, postačí trousit pověst,
že píšeš, že urputně pracuješ,
a na smrtelném loži pak prohlásit,
žes to všechno spálil, aby mohli oplakávat
ztracené dílo, jež [...]

Tags: ,