Bára Prášilová (* 1979) studovala fotografii na Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Její autorský rukopis je dobře rozpoznatelný – pracuje s výraznou stylizovaností a barevností. Do příběhů vkládá nadsázku, absurditu. Vizuální záznam manipuluje a mění tak skutečnost v subjektivní realitu, která je často plná metafor a vytváří nadreálné světy. Svoje osobní zkoumání sociálních vztahů propojuje hlavně s módní fotografií. V cyklu Evolve se skrze fotografování snaží porozumět lidským vztahům a jejich souvislostem. „Pomocí neviditelných vláken k sobě buď někoho přitahujeme nebo naopak. Vlákna našich pocitů, úzkostí a obav se stejně jako naše vlasy, které v souboru hrají viditelnou roli, bojíme uvolnit,“ popisuje Prášilová soubor Evolve. ∞