Karíma Al-Mukhtarová (* 1989) se narodila v Praze. Studovala v ateliérech Jiřího Kovandy na FUD v Ústí nad Labem, Jiřího Davida na UMPRUM a Mileny Dopitové na pražské AVU. Konceptuální multimediální tvorba Al-Mukhtarové ústí nejčastěji v objekty a instalace, ve kterých je dlouhodobým leitmotivem identita a tradice s odkazem k jejím částečným arabským kořenům. Množství jejích projektů je propojeno s performance, její díla komentují mezikulturní problematiku skrze estetiku předmětných vztahů, experimentů, zkoumání a aplikování kulturních kódů. Ke své práci je bezprostředně inspirována životem a jeho podobami, kdy život v jeho podobách bytí považuje za jedno z nejvýsostnějších umění.