Dorota Branna (* 1989) se narodila v Třinci. Absolvovala ateliér ilustrace a grafiky Juraje Horvátha na pražské UMPRUM, dále rok studovala volné umění v japonské Tojamě na fakultě designu a umění a rok v ateliéru volné grafiky a ilustrace Dušana Kállaye na bratislavské VŠVU. Úzký vztah Doroty Branne ke květinám, přírodě a botanice je z motivů jejích prací na první pohled patrný. Detailní a precizní zobrazení jednotlivých motivů a vědecký přístup v znázorňování je rozpoznatelným rukopisem. Propojování zdánlivě nesouvisejících motivů v subjektivní až fantazijní svět je pak další z vrstev autorčiných prací. Popisnost a konkrétnost jednotlivých motivů propojená v racionálně neuchopitelné světy v jejích dílech vytváří prostor pro divákovo subjektivní vnímání, hru s významem a nalézání nových souvislostí. K vědeckému/studijnímu zobrazování rostlin ji dovedla fascinace touto formou, která se zaměřuje na dokonalý úhel pohled, detailní přesnost a působí jako stylizace – tedy rostlina je zobrazena vlastně tak, jak ji v reálném světě nikdy nemůžeme spatřit. V současnosti se věnuje maloformátovým akvarelovým malbám a ilustracím. ∞