Martin Skalický (* 1976) studoval v Ateliéru figurativního sochařství na brněnské FaVU VUT u Michala Gabriela a na pražské UMPRUM absolvoval stáž v Ateliéru veškerého sochařství u Kurta Gebauera. Skalického tvorba se drží v řádu témat, používaných materiálů, barevností a rozpoznatelného rukopisu jak formálně, tak obsahově. Přestože médium sochy formálně často překračuje, stále se v jeho pracích odráží vztah k figuře. Ten je rozveden nejčastěji do podoby aktu, s jehož symbolem pracuje do výsledné estetické podoby v rámci symetrického multiplikování motivu. Motivem aktu pokračuje z hlediska formy i redukčně, když jej vrývá jako kresbu do materiálu. Zásadními výstupy jsou sochy, tvořené zpravidla z laminátu nebo epoxidu. Soubor Zhmotněný výdech řeší striktně sochařskými výstupy motivy ženského aktu, ale i vztah otce a syna nebo tradiční biblické náměty. Barevně se pohybuje hlavně mezi černou, bílou a červenou, celé dílo nepřesahuje do jiné barevné škály. Častá ironizace je v jeho rukopisu také typickým výrazovým prvkem. Nelze opomenout pečlivou řemeslnou stránku děl. ∞