Jan Bažant aka Hza Bažant (* 1979) se narodil v Praze. Studoval na DAMU Scénografii alternativního a loutkového divadla. Absolvoval stáž v atelieru ilustrace a grafiky na UMPRUM. Doktorské studium zakončil na Katedře alternativní a loutkové tvorby a její teorie DAMU. Záběr jeho práce spojuje divadlo, pouliční performance, komiks a autorské grafické techniky, zejména sítotisk. Je autorem grafických novel Krakatit, Pán času a řady kratších příběhů. Jeho kniha Nusle byla oceněna v soutěži Nejkrásnější české knihy 2015 za ilustrace a s grafikou Podél toku se stal laureátem ocenění grafika roku 2016 za serigrafii. Koncepce vyprávění knihy Nusle je založena na celostranách, ve kterých se paralelně odehrávají jednotlivé dějové linky. Vychází z cyklu grafických tisků Nusle, které vznikají přímo inspirovány reáliemi této pražské čtvrti již od roku 2009. Grafiky zobrazují surreálné scény, kde se odvíjí řada příběhů zdánlivě nesouvisejících, ale ve skutečnosti hluboce provázaných. Odkazují na sny, na příběhy, které si domýšlíme z fragmentů událostí, jež nás letmo míjí. Parafrázují tímto život ve městě, kde nás obklopuje tisíce příběhů, ze kterých zachytíme jen střípky, a přece dohromady dávají velkolepý celek – město. ∞