František Jungvirt (* 1996) se narodil v Písku, žije v Praze. Studoval obor Uměleckořemeslné zpracování skla se zaměřením na malbu skla na SOŠ v Třeboni. Absolvoval na pražské UMPRUM v ateliéru skla pod vedením sochaře Ronyho Plesla. Věnuje se tvorbě, designu a malbě skla. Ctí odkazy klasického českého sklářství, ke kterému se ve své práci často vrací, spojuje ho s novými impulzy a adaptuje jej do současnosti. Jungvirt klade důraz na technické zpracování skla a hledá mezní hranice jeho vizuálních možností, které se snaží posouvat. Ve své diplomové práci s názvem Florální tvorové, kterou tvoří sběratelská série objektů, reaguje na dobu a prostředí, ve kterém momentálně žijeme. Audiovizuální instalace – objekty doplněné živými květy, zvuky a vůní, představují fenomén vázy a květiny ve výtvarném umění. Objekty jsou úzce spjaté s autorovým vnímáním přítomnosti, ale diváka navrací i ke kontextům vycházejícím z historie umění. Jungvirt v této práci volně navazuje na jeho dosavadní tvorbu skleněných váz inspirovaných přírodou a prací s květinami. V nejnovějším výstavním projektu předkládá odkazy na staré secesní sklářské a malířské techniky, jako je hutní tvarování z volné ruky, leptání malířskými solemi, obalování v drtích, práce s oxidy kovů, realistické zobrazování flory a fauny a zároveň pracuje v mentálním prostoru ovlivňovaným technologiemi, přítomností biologických experimentů a mutací přírody. V něm nechává prostupovat i jevy virtuální reality a vytváří tak sérii, která neodpovídá běžným kánonům. Snahou předložit nejpravdivější příběh současné doby i jednotlivého tvůrce tak diváka vtahuje do specifického prostoru instalace, ve kterém není primární váza jako objekt či květina jako její obsah, ale právě vztah vázy a květiny, ze kterých se svým propojením stává jeden konzistentní celek.