Zachytit ten první pocit beznaděje a strachu, než vyprchá a zmizí, než přijde další zemětřesení, tsunami, válka. Než si zvykneme a otupíme, než zavřeme oči, protože už víc nesneseme.
Autorka ve své ostře mířené, vizualizované sociologické studii Haiti svléká své přátele z ochranných obalů nevědomosti. Nedovolí jim schovat se a ignorovat tragédii. To, že jako já nemáte televizi, nekupujete noviny a na YouTube si pouštíte pouze muziku, vás nezachrání. Kača si vás najde, naservíruje vám to vše v přímém přenosu a ještě vás při tom vyfotografuje. Tak pozor! Ode dneška už nemůžete říkat, že o ničem nevíte.
Kača Zahradníčková, 1988, Praha.
Studentka 2. ročníku Katedry fotografie FAMU. V roce 2009 absolvovala 1. ročník se souborem Osobní intimita, kde fotografovala své přátele bezprostředně po tom, co se před autorkou fyzicky odhalili. Jejich nahotu však zná jen Kača, divák ji ze zvolené kompozice pouze tuší. Nyní Kača pracuje na souboru Babička.
Kouzlo Kačiných fotografií spočívá v tom, že záběry působí svou barevností a způsobem komponování jako obrazy, ale zároveň je v nich zřetelný dokumentaristický přístup, který má moc diváka ochromit. Kačina tvorba bude již brzy k prohlédnutí na webu Katedry fotografie FAMU a v informačním systému ABart: http://abart-full.artarchiv.cz

www.youtube.com/watch?v=iz2w44L_bUo

text: Robert Portel a Bětka Diringerová