Tomáš Zumr (* 1980) se narodil v Havlíčkově Brodě. Studiu fotografie se věnuje v magisterském programu Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, aktuálně působí jako dílenský mistr v Ateliéru fotografie II Václava Jiráska a Štěpánky Stein na UMPRUM. Jeho přístup k fotografii je výtvarný a konceptuální. Propojuje aktuální společenská témata a historické odkazy ve spojení s tradičními postupy klasické fotografie, přesahuje i do technického a intelektuálního experimentu. Součástí autorského díla jsou nejen fotografické projekty, ale také kurátorské výstavní spolupráce a teoretické písemné práce zabývající se otázkou hledání pomyslné hranice mezi pravdou a lží, hranicí mezi subjektivitou a objektivitou ve fotografii. V posledních dvou volně navazujících projektech Narcis, 2016–2017 a Blue Death, 2018 se zabývá tématem výzkumu virtuální reality. Dostává se od klasické formy portrétu se zátiším a antického předobrazu k obrazové abstrakci a prezentaci syntetického programovatelného světa jako nového vizuálního symbolu a nové oblasti dokumentárního zájmu. ∞