Igor Hosnedl (* 1988) se narodil v Uherském Hradišti, žije a tvoří v Berlíně. Studoval na pražské Akademii výtvarných umění v ateliérech pod vedením Jitky Svobodové, Vladimíra Skrepla, Jiřího Kovandy a dalších hostujících pedagogů. Jeho obrazy nesou prvky automatické kresby prolínané s koncepčním přístupem k vybranému tématu. Intuitivní mísí s promyšleným. Skrze prizma psychoanalýzy zobrazuje archetypy, zabývá se otázkou sebekontroly a dalších jevů, které s lidským chováním a bytím souvisí. Ve svých dílech reflektuje rituály, jedince a jeho vazby k vytyčeným sociálním skupinám a tyto vztahy přenáší skrze obrazová ztvárnění na plátna. Obrací se ke zkoumání tradic, mýtů, symbolů, duševních hodnot. V rámci výstav prezentuje témata rozšířeně skrze instalaci, která ve fyzických objektech doplňuje stěžejní témata z obrazů.