Maria Makeeva (* 1987) vystudovala pod vedením Juraje Horvátha a Michaely Kukovičové v Ateliéru ilustrace a grafiky na pražské UMPRUM, kde v roce 2014 diplomovala se sérií sítotiskových grafik Alkonost, inspirovanou staroslovanskou mytologií. Tato práce představuje subjektivní pohled na starobylé představy o světě, o jeho rozporuplných kvalitách, jevech a živelných silách, které fascinují lidskou mysl. Jednotlivé náměty představují ty nejzákladnější přírodní jevy nebo vnitřní prožitky – radost, strach, síla, pocit bezpečí, vztah ke zvířatům, lásce nebo smrti. Počínaje touto řadou se autorka pravidelně věnuje tvorbě autorských grafických listů, kde klíčovým tématem zůstává mytologie, její příběhy, zákonitosti a archetypy. Dále se věnuje ilustraci knih a časopisů (Živel, Ekonom, Proč ne?!, Interview Russia, Okolo Mag a další). Ráda se podílí i na projektech, kde se ilustrace setkává s jinými obory – například oděvem, interiérem, divadlem nebo jiným užitým uměním. ∞