Michal Rapant (*1986) pochází z Vyškova, žije a pracuje v Praze. Studoval na FAVU v Ateliéru malířství 1 pod vedením Vasila Artamonova, absolvoval na AVU v Ateliéru malířství II u Vladimíra Skrepla. Věnuje se grafickým technikám a malbě. Jeho specifický rukopis je rozpoznatelný expresivitou, hutností a pastózním nanášením barvy s častou prací špachtlí nebo prsty. Obrazy jsou jednotlivými příběhy malířova života, u kterých je stejně důležitý název i volený formát obrazu. Zachycuje v nich nalezená zátiší, osobní věci nebo portrétuje blízké lidi a jejich příběhy. Intuitivně volené barvy umocňují emocionalitu vyznění, kterou ještě prohlubuje často velký formát obrazu. Jeho rukopis je unikátní svou nepředvídatelností, ve které se míchá intuice, expresivita a neotřelost.