Roman Štětina (*1986) se narodil v Kadani. Absolvoval Fakultu umění a designu v Plzni v ateliéru Michala Pěchoučka, Akademii výtvarného umění v Praze v ateliéru Tomáše Vaňka a Uměleckou akademii ve Frankfurtu nad Mohanem, kde studoval v ateliéru Judith Hopf a Douglase Gordona. Přestože je jeho tvorba reprezentována obrazem, primární zájem se často dotýká zvuku. Zvuk, který je vizuální formou nepostihnutelný, je základem pro komplexně myšlené projekty, které Štětina vytváří. Jeho díla jsou multioborová, často s historizujícím odkazem a prací s archivním materiálem, artikulovaná současným jazykem konceptuálního umění, ukotvená nejčastěji v médiu filmu. Obsahově se dotýká otázek rozporu smyslové zkušenosti s tím, co člověk skutečně vidí. Dlouhodobě se zabývá mediálním prostředím vycházejícím z praxe v Českém rozhlase.