Vladimír KIVA Novotný (* 1977) vystudoval Institut tvůrčí fotografie. Ve své volné fotografické tvorbě se neprofiluje jednotným vizuálním stylem, ale volí individuální přístup vycházející ze zaměření konkrétního projektu. Mezi zpracovávaná témata patří několik okruhů, kterými reflektuje a zkoumá vlastní život. Dlouhodobě se vztahuje k tělu a sexualitě. Ve svém aktuálním portrétním cyklu Border zkoumá hranice dospělosti. Zobrazuje adolescenty, kteří už jsou dospělí, ale nejsou ještě muži. V hyperrealistické fotografické formě ukazuje čistotu obličejů, její křehkost a nepoznamenanost životem. Celý soubor je koncipován jako širší výstavní cyklus velkoformátových portrétů, kde je jedním z důležitých aspektů souboru precizní forma adjustace s užitím galerijního antireflexního rámování. Minimalismus jako vizuální přístup, kde je subjektivní zásah autora marginální, svou dokonalostí a apelací na veškeré detaily obličejů konfrontuje hyperrealistické malířství, kterému bývají předlohou právě fotografie. Soubor Border uchovává identitu aktuální generace teenagerů v psychologické, sociologické i vizuální rovině. Početnost portrétů akcentuje vyznění cyklu jako vhled do vnitřního světa portrétovaných. ∞