Jak vypadá moderní folklor globalizované společnosti?

Jak vypadá moderní folklor globalizované společnosti?

Od 3. 12. 2010 do 27. 3. 2011 je v Musaionu – Letohrádku Kinských k vidění netradičně pojatá výstava – Nové pověsti české. Unikátní etnografický projekt odhaluje současnou lidovou tvořivost. Plastová céčka, novodobé punkové kroje či moderní pověsti potvrzují, že folklor může přetrvat i v dnešním světě.

Tags: , , , , ,