Od 3. 12. 2010 do 27. 3. 2011 je v Musaionu – Letohrádku Kinských k vidění netradičně pojatá výstava – Nové pověsti české. Unikátní etnografický projekt odhaluje současnou lidovou tvořivost. Plastová céčka, novodobé punkové kroje či moderní pověsti potvrzují, že folklor může přetrvat i v dnešním světě.

Nové pověsti české s podtitulem výstava o folkloru atomového věku odráží v pěti kapitolách ontogenetický vývoj člověka od dětství přes mládí a dospělost až ke stáří. Společnými jmenovateli vystavených objektů jsou běžná každodennost, spontánnost, autenticita výrazu, sdílená symbolika, ritualizované chování a kolektivní duch. Národně pojaté záliby a trendy jsou v nynějším multikulturním světě potlačovány populární kulturou, nicméně se s nimi čas od času setkáváme.

Céčková mánie
Expozice začíná obdobím dětství a hraček v čase normalizace. Představí se přebírací hry s provázky, kliklaky, dívčí památníky i zápisník dětské party. Podlehnete znovu „céčkové horečce“ Husákových dětí? Rozpomenete se na bavlněné náramky přátelství či na jiné hry ovlivněné spotřební kulturou? Pokračovat můžete věkem trampů, nostalgických tuláckých rán, táborových ohňů a souvisejících obyčejů. Typická je specifická symbolika a slang, dekorace oděvů či pamětní „camrátka“ (dřevěná oválná placička sloužící jako upomínka na trempskou oslavu – pozn. aut.).

Vojna a legendární křiváky
V následující části výstavy jsou tradiční lidové kroje nahrazeny volnočasovým úborem subkultur. Nechybí křiváky, řetězy a jiné podomácku vyrobené doplňky „drsných“ stoupenců punku či metalu, ke kterým jste v patnácti letech možná také patřili. Čtvrtý oddíl je věnován svébytným tradicím základní vojenské služby, např. odpočítávání zbývajících dnů stříháním krejčovského metru. Nejvíce osloví ty návštěvníky, kteří museli povinný výcvik absolvovat. Poslední etapa výstavy je zaměřena na osobitý um domácího kutilství. Pokud jste takovým „kutilem Timem“, jistě vás figurky z pivních zátek či ozdoby z drátu budou inspirovat.

O Pérákovi a černé sanitce
V soudobých zvycích mají své nezastupitelné místo smyšlené a nepravdivé městské fámy (tzv. „urban legends“), které nahrazují dřívější ústně vyprávěné pohádky a legendy. Například pověst o černé sanitce, která unáší lidi kvůli jejich orgánům a lékařským pokusům, nebo ta o Pérákovi, sabotérovi německého válečného hospodářství z období protektorátu. Folklorním fenoménem jsou rovněž nápisy na zdech veřejných prostranství. Reagují na aktuální politické, ekonomické a sociální neduhy a zároveň tvoří substituci k dřívějším výtvarným technikám. Současné lidové zvyklosti nejsou chudé a nevymizely spolu s masovými vlivy, jen je složitější je rozpoznat mezi jednoduše se nabízejícími variantami mainstreamové kultury.

Doprovodný program Musaionu
Výstava Nové pověsti české bude v Musaionu (Národopisné muzeum Národního muzea, Letohrádek Kinských) od ledna 2011 zpestřena atraktivním doprovodným programem – cyklem filmových projekcí, přednášek, komentovaných prohlídek, prezentací a herních i výukových aktivit určených dětem i dospělým. Můžete se těšit na Dětské hry 80. let 20. století, Moderní folklor ve filmu a literatuře, Uličnický víkend: zakázané hračky, Hudební subkultury současnosti či Dějiny trampingu.