Budeme se společně těšit

Budeme se společně těšit

To nám – divákům, pověděla a potom začala kouzlit. Okouzlila mě.

Tags: , , ,